Profile

นายพลภณ สุนทรภาส

Mr. Palapon Soontornpas


รหัสผู้ใช้ 604019
แอดมิน
อีเมล [email protected]

Beta Tester (LEGENDARY) Web Dev Tycoon (UNOBTAINABLE) The 4th Floor (RARE) Merry Christmas~ (UNCOMMON) 

Hello World!


สวัสดีครับ ผมพลภณ สุนทรภาส หรือที่ทุกคนมักจะรู้จักกันในนาม PondJaᵀᴴ ตัวผมเองเป็นโปรแกรมเมอร์ระดับกลางที่สามารถเขียนภาษา C, C++, Java, Python และยังเป็น Web Developer ด้วยภาษา HTML, PHP, CSS, JavaScript

โดยตัวผมเองเป็นผู้พัฒนาหลักของเว็บไซต์นี้ และเป็นผู้ดูแลอีกด้วย เว็บไซต์นี้เขียนขึ้นด้วยความตั้งใจของตัวผมเอง PondJaᵀᴴ และ RisakaLogin ที่อยากจะเปลี่ยนเว็บไซต์โรงเรียนเดิม smd.kku.ac.th ที่มีการปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อปี 2014 ซึ่งยังคงใช้ Joomla Version 2 ที่ค่อนข้างจะเก่าแล้ว รวมถึงตัวหน้าตาของเว็บไซต์ที่มีความทันสมัยสำหรับปี 2014 แต่ถือว่าล้าสมัยแล้วสำหรับปี 2020

ทำให้พวกเรามุ่งเป้าที่จะพัฒนาเว็บไซต์ขึ้นมาใหม่ โดยปรับปรุงหน้าตาให้มีความร่วมสมัยมากขึ้น รวมถึงรื้อระบบใหม่ทั้งหมด โดยในทีแรกพวกเราใช้เป็นการสร้าง Theme ของ Wordpress แต่สุดท้ายแล้ว พวกเราพบว่า การเขียนเองตั้งแต่ 0 คงจะเป็นอะไรที่เหมาะกับพวกเรามากที่สุด เพราะเราสามารถปรับแต่งอะไรก็ได้ตามใจนึก จนสุดท้ายออกมาเป็นเว็บไซต์นี้ที่พัฒนา CMS และ Backend ขึ้นมาเอง และออกแบบหน้าตาเว็บไซต์ด้วยตัวพวกเราเอง โดยอยู่บนพื้นฐานของ PHP , JavaScript และออกแบบตกแต่งด้วย Bootstrap , MDBootstrap และ Library Opensource อื่น ๆ


 https://github.com/p0ndja/WebDev


ประวัติการศึกษา

สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
ระดับประถมศึกษา
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ประสบการณ์