ตารางเรียน

# [1]
08.30-09.20
[2]
09.20-10.10
[3]
10.20-11.10
[4]
11.10-12.00
[5]
13.00-13.50
[6]
13.50-14.40
[7]
14.50-15.40
[8]
15.40-16.30
จันทร์
ภาษาอังกฤษ
ผศ.ชุติมา / Mr.Damian
เทคโนโลยี
อ.จุฬารัตน์
คณิตศาสตร์
อ.สำรวน
คณิตศาสตร์
อ.สำรวน
แนะแนว
อ.วรวุฒิ
วิทยาศาสตร์
อ.อัครวัฒน์
วิทยาศาสตร์
อ.อัครวัฒน์
-
อังคาร
สังคมศึกษา
อ.เมตตา
ภาษาไทย
อ.อรวรรณ
วิทยาศาสตร์
อ.อัครวัฒน์
วิทยาศาสตร์
อ.ประเทืองสุข
ภาษาอังกฤษ
ผศ.ชุติมา / Mr.Damian
คณิตศาสตร์
อ.จิระประภา
ลูกเสือ - ยุวกาชาด
-
พุธ
ภาษาไทย
อ.อรวรรณ
ภาษาอังกฤษ
ผศ.ชุติมา / Mr.Damian
สุขศึกษา - พลศึกษา
อ.จิระพงค์
เทคโนโลยี
อ.รวิสุต
ภาษาอังกฤษ
อ.อรรถจิมา
สังคมศึกษา
อ.นุจรีย์
คณิตศาสตร์
อ.จิระประภา
-
พฤหัสบดี
ภาษาอังกฤษ
อ.อรรถจิมา
สังคมศึกษา
อ.นุจรีย์
สังคมศึกษา
อ.สมร
ภาษาอังกฤษ
ผศ.ชุติมา / Mr.Damian
ศิลปะ
อ.เอกพล
การงานอาชีพ
อ.ยุทธนา
วิทยาศาสตร์
อ.ประเทืองสุข
-
ศุกร์
ภาษาไทย
อ.อรวรรณ
คณิตศาสตร์
อ.สำรวน
สุขศึกษา - พลศึกษา
อ.จิระพงค์
ดนตรี - นาฏศิลป์
อ.ธนินทร์
ภาษาอังกฤษ
อ.อรรถจิมา
คณิตศาสตร์
อ.ศกลรัตน์
วิทยาศาสตร์
อ.วีนัส
จีน / ญี่ปุ่น
อ.ภัคกุล / อ.สุทธิวัชร์