ย้อนกลับ

2019-05-31 15:07:00 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดย อาจารย์พวงทอง พูลเรือง รองคณบดีฝ่ายโรงเรียนสาธิตและผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และในโอกาสนี้ท่านประธาน คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียน ได้ร่วมกันทำลายบุหรี่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในปีการศึกษานี้ โดยกิจกรรมประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยบุหรี่ซึ่งเป็นผลงานของนักเรียน ขบวนรณรงค์ SMD Gen Z Strong การแสดงรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ “บุหรี่ตัวร้ายเลิกได้ไหมคนดี” ให้ความรู้เรื่องโทษและพิษภัยบุหรี่ โดยแกนนำ Gen Z พิธีมอบรางวัลการประกวดวาดภาพและแต่งกลอน ในหัวข้อ “บุหรี่เผาปอด” และกิจกรรมถาม-ตอบ รอบรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ เพื่อรับรางวัลมากมาย ทำให้นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสนุกสนานจากการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้