ย้อนกลับ

2019-07-05 14:46:00 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ได้จัดพิธีไหว้ครูขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงอาหาร ฝ่ายมัธยมศึกษา โดยมี รศ.ดร.ประสิทธิ์ คุณุรัตน์ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ให้โอวาทแก่นักเรียน เจิมหนังสือเพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลงานดีเด่นด้านการเรียน ทั้งนี้โรงเรียนยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น อาจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์ อาจารย์ ดร.อาคม อึ่งพวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ของโรงเรียน เข้าร่วมพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์นี้อย่างพร้อมเพียงกัน โดยตัวแทนนักเรียนนำกล่าวบทไหว้ครู และคำปฏิญาณตน จากนั้นตัวแทนนักเรียนของแต่ละห้องนำพานขึ้นไหว้ครู ต่อด้วยการแสดง ที่น่าประทับใจจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อีกทั้งยังมีมอบรางวัลการประกวดพาน ทั้งประเภทสร้างสรรค์ และประเภทสวยงาม ซึ่งเป็นผลงานที่นักเรียนทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน สร้างสรรค์ขึ้นมา อย่างตั้งใจ เพื่อแสดงความเคารพและระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์