ย้อนกลับ

2019-11-07 09:37:00 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2562 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ดาราศักดิ์ ที่ปรึกษาคณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม และ อาจารย์ ดร.ศักสิทธิ์ หัสมินทร์ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนานักเรียนและองค์กรสัมพันธ์ ประธานจัดการแข่งขัน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในความสามารถด้านกีฬา การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการเป็นผู้นำ ผู้ตาม ที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ มีทัศนคติที่ดีต่อการชม การเชียร์ และการแข่งขันกีฬา อีกทั้งส่งเสริมสมรรถนะทางด้่านร่างกายและจิตใจ ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง คนดี มีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ โดยทำการแข่งขันจำนวนทั้งสิ้น 10 ชนิดกีฬา ได้แก่ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง เซปักตะกร้อ เทเบิลเทนนิส หมากกระดาน ฟุตบอล แบดมินตัน และกรีฑา และกีฬาพื้นบ้าน 3 ชนิดกีฬา ได้แก่ ชักกะย่อ วิ่งพลัดเปลี่ยนผ้า วิ่งกระสอบ และวิ่งเยียบลูกโป่ง ซึ่งกิจกรรมกีฬาสีภายในปีการศึกษานี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) และวันที่ 1 พฤศจิกายน 2652 การแข่งขันกรีฑา ณ สนามกีฬา 50 ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น