ย้อนกลับ

2020-06-18 12:11:47 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


ขนาดรูปปกที่แนะนำ

  • 1400 x 400 pixel (หรือใหญ่กว่านี้ใน Ratio นี้) สำหรับโพสต์ที่เป็น Hotlink
  • 1200 x 630 pixel (หรือใหญ่กว่านี้ใน Ratio นี้) สำหรับโพสต์ทั่วไป

ทั้งนี้เพื่อความสวยงามของหน้าเว็บที่แสดงผลข่าวแบบเต็ม (ใน /news/) หากไม่ใส่รูปปกจะเว้นว่างไว้อัตโนมัติ


ระบบ Category และระบบ Tags แตกต่างกันอย่างไร

1 โพสต์จะมี Category ได้เพียง 1 เท่านั้น แต่สามารถมีได้มากกว่า 1 Tag (ระบบ Tags จะเห็นเฉพาะใน Category เดียวกันเท่านั้น)

โดยระบบ Tags จะอ้างอิงตามเครื่องหมาย Comma (,) เพราะฉะนั้น หากต้องการแท็กมากกว่า 1 แท็ก ให้ใช้เครื่องหมาย Comma (,) คั่นระหว่างแท็ก


รายละเอียดอื่น ๆ

  1. การเรียงลำดับโพสต์ใน Category จะเรียงตาม [1] โพสต์ที่ปักหมุดก่อน ตามด้วย [2] โพสต์ที่มีการแก้ไขล่าสุด เสมอ
  2. เมื่อแก้ไขข่าว ข้อมูลผู้เขียนและวันที่เขียนจะอัพเดทล่าสุดตามครั้งล่าสุดที่กดบันทึก
  3. Editor อาจจะมีอาการค้างที่กลางหน้าจอ ซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการ Refresh หน้าเว็บ 1 ครั้ง (แนะนำให้รอจนกว่าเว็บจะโหลดเสร็จแล้วจึงจะใช้งาน Editor)
  4. Editor อาจจะมีอาการโหลด Custom Font ได้ไม่ครบซึ่งสามารถแก้ไขได้โดยการ Refresh หน้าเว็บ 1 ครั้ง
  5. สำหรับการโพสต์รูป จะมีปัญหาเรื่องการจัดหน้า (Align) แนะนำให้นำรูปซ้อนในตารางทดแทนการวางลงไปตรง ๆ ในย่อหน้านั้น ๆ
  6. สำหรับการใส่รูปในข่าว "แนะนำ" ให้ใช้การอ้พโหลดแล้วเพิ่มเป็น URL แทน (ไม่ควรใช้การอัพโหลดโดยตรงผ่านตัว Editor) เพราะรูปจะเก็บอยู่ในรูปแบบ Base64 ทำให้ขนาดใน Database ใหญ่เกินไปได้ (และส่งผลในระยะยาว)
  7. การโพสต์โดยแนบไฟล์แนบท้ายเพียงไฟล์เดียว และเป็นไฟล์ PDF จะเป็นการใช้งาน PDFViewer (2 ไฟล์ขึ้นไปจะเป็นแค่ไฟล์แนบท้ายปกติ)
  8. กรณี Editor ไม่โหลดเมื่อกดแก้ไขโพสต์ (ขึ้นกรอบสี่เหลี่ยมไม่มีข้อมูลอะไรข้างใน) ให้เช็คโค้ดของโพสต์นั้น ๆ ที่เซฟลง Database โดยให้ลบการเคาะบรรทัดออกให้หมด กล่าวคือให้โค้ดทุกบรรทัดทุกอย่างอยู่ในบรรทัดเดียวกัน