ย้อนกลับ

2019-09-18 14:49:00 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


วันที่ 18 กันยายน 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ร่วมแสดงมุทิตาจิต แด่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ซึ่งมีอาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ จำนวน 6 ท่าน ได้แก่ ผศ.ประกอบ กระแสโสม ผศ.สมหวัง นิลพันธ์ ผศ.ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ ผศ.พรพิมล ชูสอน อ.รัตนา อัตนวงศ์ และ ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ ในโอกาสนี้ ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) และตัวแทนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และตอนปลาย ได้กล่าวแสดงมุทิตาจิต มอบช่อดอกไม้พร้อมของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน