ย้อนกลับ

2020-06-18 12:14:44 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1, 2, 4 และ 5 ระหว่างวันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ 2563