ย้อนกลับ

2019-09-18 14:48:00 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


ในวันที่ 18 กันยายน 2562 ผศ.ดลชัย ศรีสำราญ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ได้ให้การต้อนรับ วิทยากรจากสถาบัน OnDemand คือ อาจารย์ภัทรพล ไพศาลภาณุภาศ (ครูพี่เฟรนด์) และ อาจารย์ภาคภูมิ อร่ามอารีกุล (ครูพี่แท็ป) ที่ได้มาให้ความรู้และติวเนื้อหาวิชาฟิสิกส์และคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโครงการ “สานฝันสู่อุดมศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยต่อไป