ย้อนกลับ

2020-07-13 18:06:45 โดย พลภณ สุนทรภาส (palapon2545)


Feature Checklist for Web Developer

High Priority:

- Admin รองรับ User Management


- Admin รองรับ News Management (Overview) [MAYBE CANCELLED - ซ้ำซ้อนกับระบบที่มีอยู่แล้ว]


- Admin รองรับ Forum Management (Overview) [MAYBE CANCELLED - ซ้ำซ้อนกับระบบที่มีอยู่แล้ว]

Moderate Priority:

- Achievement : เพิ่มระบบ Grant / Revoke Permission

- Livestream : เหลือเอาไลฟ์มาลง

- Search : รอแก้ให้ Accurate ดีกว่านี้

- ระบบปฏิทิน: ปฏิทินการศึกษา , ตารางสอบ -> ใช้การอัพไฟล์ PDF เอาเลย?


Low Priority:

- ร้านค้า

- SGS
ไฟล์แนบท้าย
  • image0.png